1/11/12

Wyniki konkursu na projekt chusty furoshiki / Award Winners of the Furoshiki Design Contest for Japanese and Polish Students Announced

Fundacja Japońska ogłosiła wyniki japońsko-polskiego konkursu na projekt chusty furoshiki, organizowanego przez Ambasadę Japonii we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. W konkursie udział brali uczniowie, studenci oraz absolwenci szkół i uczelni artystycznych w Japonii i Polsce. Nadesłanych zostało łącznie 140 prac, w tym 74 z Polski. Jury przyznało Nagrodę Główną, Drugą Nagrodę oraz 10 wyróżnień. Konkurs na projekt chusty furoshiki organizowany jest w kilku wybranych krajach na świecie. W Polsce po raz pierwszy odbył się 2011 r. jako świadectwo przyjaźni japońsko-polskiej z okazji wizyty w Japonii Pana Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w czerwcu bieżącego roku.
(Informacja prasowa ze strony Ambasady Japonii w Polsce)

In 2011, the Japan Foundation held the Furoshiki Design Contest for future designers, eliciting submissions from students in Japan and Poland as a part of cultural exchange between Japan and Poland since Poland has officially announced that it will reinforce diplomatic relations between Japan and Poland. The theme for the contest is “Fusion of Japan and Poland”.


Among all 140 submissions, one winner of Grand Prize Certificate, one winner of Certificate of Excellence and ten winners of Certificate of Merit were selected as follows.
(Information from Japan Foundation`s homepage)


Nagroda główna:
Grand Prize Certificate:

Autor (Author)Marta Sibielak   Tytuł (Title)“Utopia”

Druga Nagroda:
Certificate of Excellence: 

Autor (Author)Shogo Uehara   Tytuł (Title)“Vivid Universe”


Wyróżnienia:
Certificate of Merit:

Tytuł (Title): “The Flow of Culture in Japan and Poland”
Autor (Author)Klaudia StefanowskaTytuł (Title): “National Flag × 2”
Autor (Author)Rina SakaguchiTytuł (Title): “Bird Inspiration”
Autor (Author)Elzbieta CzaplaTytuł (Title): “Leaf Patterns”
Autor (Author): Karolina SatoTytuł (Title): “Poland & Japan”
Autor (Author)Maria DuszenkoTytuł (Title): “National Flag × National Flag”
Autor (Author)Daisuke YamadaTytuł (Title): “Lowicz-style Japan”
Autor (Author)Emilia Cwieczkowska


Tytuł (Title): “Polish Flag x Hinomaru”
Autor (Author)Aya Sakurai

Tytuł (Title): “Japanese Crane and Polish White Eagle Origami”
Autor (Author)Martyna Kuciejczyk

Tytuł (Title): “Tea Ceremony”
Autor (Author)Chisato Masui

No comments:

Post a Comment