7/24/12

Tsutsumu 包む

Z chustą furoshiki szczególnie związane jest słowo "zawijać". Zawijać po japońsku to tsutsumu (包む). Pochodzenie tego znaku jest bardzo interesujące. Wywodzi się on z chińskiego piktogramu (rysunek poniżej), który przedstawia dziecko w łonie matki. Czyż nie piękne? Zawijać coś najcenniejszego - ludzkie życie.
    
                                                   

Furoshiki is strongly connected with word "wrap".  The word for wrapping in Japanese is tsutsumu (包む). Its kanji character derived from a Chinese pictograph of an unborn child in a person's belly. How beautiful! With time its meaning changes from that of being pregnant - with child - to wrapping.

No comments:

Post a Comment