10/17/11

Podstawowe wiązania chusty FUROSHIKI (2) / Basic FUROSHIKI knots (2)


Wystarczy nauczyć się dwóch podstawowych wiązań, by móc do woli korzystać z FUROSHIKI! Dziś drugi z nich - węzeł pojedynczy.
Learn the two basic knots and have fun with FUROSHIKI! Today let`s try a single knot.

Węzeł pojedynczy
Single Knot


1. Weź jeden róg chusty furoshiki.Hold one corner of the furoshiki.2. Utwórz okrąg. Make loop.3. Przełóż róg chusty furoshiki przez okrąg.Pass the corner of the furoshiki through loop.


4. Pociągnij za koniec rogu chusty furoshiki.

Pull the tip of the corner.


Gotowe!

Complete!


                          Pamiętajcie, praktyka czyni mistrza!!!!!!

                           Remember, practice makes the master!!!!!!

No comments:

Post a Comment